Clarus Energy Services Company - Program Energy Saving at Home - Frequently Asked Questions

Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ'οίκον:

 1. Τι είναι το πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ'οίκον;
 2. Ποιο είναι το ανώτατο όριο προϋπολογισμού;
 3. Ποιο το ανώτατο επιλέξιμο όριο σε περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας ως σύνολο κτιρίου;
 4. Όλες οι παρεμβάσεις μπορούν να φτάνουν τα 15.000€;
 5. Το ακίνητό μου είναι αυθαίρετο μπορώ να ενταχθώ;
 6. Οι πολυκατοικίες μπορούν να ενταχθούν;
 7. Αν ένα φυσικό πρόσωπο είναι ιδιοκτήτης περισσοτέρων ακινήτων μπορεί να επιδοτηθεί μόνο για ένα;
 8. Ποιες κατοικίες είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση;
 9. Τι πρέπει να κάνω για να ενταχθώ στο πρόγραμμα;
 10. Τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα;
 11. Ποιες είναι οι επιλέξιμες παρεμβάσεις;
 12. Πρέπει να γίνουν όλες οι παρεμβάσεις;
 13. Τι θα γίνει σε περίπτωση που η προσφορά που θα φέρω υπερβαίνει τα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης που αναφέρονται στον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος;
 14. Ποια η διάρκεια του Προγράμματος;
 15. Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη;
 16. Το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων συμπεριλαμβάνονται στα 15.000€;
 17. Το κόστος του σύμβουλου έργου συμπεριλαμβάνεται στα 15.000€;
 18. Η τελική επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει από τις Τράπεζες;

Τι είναι το πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ'οίκον; Go up

Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που απευθύνεται σε ιδιοκτήτες κτιρίων, δίνοντας τους κίνητρα για την ενεργειακή αναβάθμιση τους. Στην ουσία επιστρέφει στους δικαιούχους το κόστος των επεμβάσεων που αναβαθμίζουν ενεργειακά το ακίνητο για επεμβάσεις ύψους έως 15.000€ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) υπό μορφή επιδότησης έως 70% και άτοκης χρηματοδότησης το εναπομείναν ποσό.

Ποιο είναι το ανώτατο όριο προϋπολογισμού; Go up

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά ιδιοκτησία/κατοικία δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τις 15.000€ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ).

Ποιο το ανώτατο επιλέξιμο όριο σε περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας ως σύνολο κτιρίου; Go up

Στη περίπτωση της πολυκατοικίας, κάθε διαμέρισμα που πληροί τις προδιαγραφές μπορεί να αιτηθεί έως το ποσό των 15.000€ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) για ενεργειακές παρεμβάσεις.

Όλες οι παρεμβάσεις μπορούν να φτάνουν τα 15.000€; Go up

Όχι. Μόνο συγκεκριμένα συστήματα θέρμανσης μπορούν να φτάνουν στο μέγιστο ύψος των 15.000€ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ). Δηλαδή συστήματα που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την παροχή θέρμανσης. Πρακτικά στην κατηγορία αυτήν εντάσσονται οι αντλίες θερμότητας και τα ηλιοθερμικά συστήματα υποβοήθησης της θέρμανσης.

Το ακίνητό μου είναι αυθαίρετο μπορώ να ενταχθώ; Go up

Μόνο στην περίπτωση που νομιμοποιηθεί. Το πρόγραμμα έχει απαραίτητη προϋπόθεση την νομιμότητα του ακινήτου. Οπότε κανένα αυθαίρετο κτίσμα δεν μπορεί να ενταχθεί καθώς επίσης ούτε ακίνητα με μη τακτοποιημένους ημιυπαίθριους χώρους κτλ. Θα πρέπει να προηγηθεί νομιμοποίηση πριν την υποβολή φακέλου.

Οι πολυκατοικίες μπορούν να ενταχθούν; Go up

Ναι μπορούν να ενταχθούν είτε στο σύνολό τους είτε κάθε διαμέρισμα ξεχωριστά ανεξάρτητα με τα υπόλοιπα.

Αν ένα φυσικό πρόσωπο είναι ιδιοκτήτης περισσοτέρων ακινήτων μπορεί να επιδοτηθεί μόνο για ένα; Go up

Όχι δεν υπάρχει τέτοιος περιορισμός. Η επιδότηση δίνεται ανά ακίνητο και όχι ανά φυσικό πρόσωπο, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να επιδοτηθεί για όλα τα ακίνητα που έχει στην κατοχή του.

Ποιες κατοικίες είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση; Go up

Από το πρόγραμμα μπορούν επιδοτηθούν μονοκατοικίες, πολυκατοικίες για το τμήμα της που αφορά στο σύνολο των διαμερισμάτων του κτιρίου και μεμονωμένα διαμερίσματα που ικανοποιούν τα ακόλουθα κριτήρια:
 • Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100€/τ.μ, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μέχρι την 31.12.2009.
 • Φέρουν οικοδομική άδεια. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του δε διαθέτει οικοδομική άδεια, θα πρέπει να προσκομισθεί σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι το κτίριο υφίσταται νόμιμα.
 • Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ
 • .
 • Δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέα.

Τι πρέπει να κάνω για να ενταχθώ στο πρόγραμμα; Go up

Επικοινωνήστε μαζί μας! Η Clarus και οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της σε όλη την Ελλάδα είναι στη διάθεσή σας και θα προτείνουν την καλύτερη λύση για το κτίριό σας. Από την ανάθεση και μετά, η Clarus αναλαμβάνει όχι μόνο όλα τα διαδικαστικά και κατασκευαστικά, μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, αλλά και την μετέπειτα υποστήριξη σε τεχνικά και ενεργειακά θέματα.

Τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα; Go up

Τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά σημαίνει ότι έχουν κάνει ρύθμιση για παλιά τους χρέη, οπότε, κατά τεκμήριο, η πιθανότητα να εγκριθεί νέο δάνειο είναι μικρή. Σε κάθε περίπτωση η Clarus είναι σε θέση να σας συμβουλεύσει σχετικά.

Ποιες είναι οι επιλέξιμες παρεμβάσεις; Go up

Οι παρεμβάσεις για να είναι επιλέξιμες από το Πρόγραμμα, θα πρέπει να προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή Κτιρίου κατά τη διαδικασία της ενεργειακής επιθεώρησης και θα αφορούν συνοπτικά στις ακόλουθες κατηγορίες:
 1. Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης
 2. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής
 3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης

Πρέπει να γίνουν όλες οι παρεμβάσεις; Go up

Μετά την ενεργειακή επιθεώρηση ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να επιλέξει σε συνεργασία με τον Ενεργειακό Επιθεωρητή όποιες και όσες παρεμβάσεις είναι επιλέξιμες για το πρόγραμμα και οδηγούν στην ικανοποίηση του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του Προγράμματος δηλ. την αναβάθμιση κατά μια τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία ή εναλλακτικά η ετησία εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας να είναι μεγαλύτερη από το 30% της κατανάλωσης της ιδανικής κατάστασης του κτιρίου σας (κτίριο αναφοράς)

Τι θα γίνει σε περίπτωση που η προσφορά που θα φέρω υπερβαίνει τα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης που αναφέρονται στον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος; Go up

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός θα προσαρμοστεί στα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών του προγράμματος και ο Ωφελούμενος θα πρέπει να καταβάλλει το επιπλέον κόστος.

Ποια η διάρκεια του Προγράμματος; Go up

Η υποβολή των αιτήσεων σε συνεργαζόμενη τράπεζα γίνεται από *01/02/2011 έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού του προγράμματος ανά περιφέρεια. Υπάρχουν, σε τακτά χρονικά διαστήματα, σχετικές ανακοινώσεις για το πλήθος των αιτήσεων και του προϋπολογισμού αυτών ανά Περιφέρεια.

Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη; Go up

Ναι, ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη και συμπεριλαμβάνεται στον συνολικό προϋπολογισμό του έργου.

Το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων συμπεριλαμβάνονται στα 15.000€; Go up

Όχι, το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων είναι επιπλέον των 15.000€ και επιδοτείται στο 100% του κόστους, εφόσον η πρόταση ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Το κόστος του σύμβουλου έργου συμπεριλαμβάνεται στα 15.000€; Go up

Όχι, το κόστος του σύμβουλου έργου είναι επιπλέον των 15.000€, και επιδοτείται στο 100% μέχρι το ποσό των 250€ ανά επιμέρους αίτηση (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Η τελική επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει από τις Τράπεζες; Go up

Όχι, η τελική επιλογή θα γίνει από το δικαιούχο του προγράμματος (ΕΤΕΑΝ ΑΕ / Πρώην ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.) σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ.


Announcements
Clarus ESCo invests in the future of electricity
The way electricity is generated, distributed and consumed will change dramatically in the foreseeable future. The convergence of electricity and telecommunications networks, the "Smart Grid", will revolutionize the structure of ... Read more
Information MaterialUsers online: 2

Copyright Clarus © 2007 - 2024 | Developed by Aris Kalomenides | Graphics & artwork by www.idea-no.com